Laddar in nu

Bromsar som skapar darrningar: Varför skakar ratten?

breaks

Bromsar som skapar darrningar: Varför skakar ratten?

Varför skakar ratten när man bromsar?

När ratten börjar skaka eller vibrera vid inbromsning kan det vara frustrerande och oroande för bilägare. Det finns flera vanliga orsaker till rattskakning vid bromsning, och det är viktigt att åtgärda problemet för att säkerställa en säker körupplevelse.

Vanliga orsaker till rattskakning vid bromsning

Det finns några vanliga faktorer som kan leda till rattskakning vid bromsning. Dessa inkluderar:

 1. Slitna bromsskivor: När bromsskivorna blir slitna och ojämna kan det leda till ojämn friktion mellan bromsskivorna och bromsbeläggen. Detta skapar vibrationer som kan kännas genom ratten när man bromsar.

 2. Ojämnt slitage på bromsbeläggen: Om bromsbeläggen är ojämnt slitna kan det orsaka ojämnheter i bromsningens prestanda. Detta kan leda till rattskakning vid inbromsning.

 3. Obalanserade hjul: Obalanserade hjul kan skapa vibrationer som överförs till ratten vid bromsning. Detta kan inträffa om hjulen inte roterar jämnt på grund av viktobalans eller dåligt monterade däck.

Betydelsen av att åtgärda rattskakning

Att åtgärda rattskakning vid bromsning är viktigt av flera anledningar:

 1. Säkerhet: Rattskakning kan påverka fordonsstyrningen och minska förarens kontroll över bilen. Det kan vara farligt i nödsituationer eller vid körning i hala förhållanden.

 2. Längre bromssträcka: Om bromssystemet inte fungerar korrekt på grund av rattskakning kan det öka bromssträckan. Det kan vara en riskfaktor vid behov av snabb inbromsning.

 3. Slitage på bromssystemet: Fortsatt rattskakning vid bromsning kan leda till ökat slitage på bromsskivor, bromsbelägg och andra delar i bromssystemet. Detta kan resultera i kostsamma reparationer på sikt.

Genom att identifiera och åtgärda problemet med rattskakning vid bromsning kan man säkerställa att bilen fortsätter att fungera smidigt och säkert. Det är alltid rekommenderat att kontakta en professionell mekaniker för att undersöka och åtgärda eventuella problem med bromssystemet. För mer information om vibrationer vid inbromsning kan du besöka vår artikel om vibrationer vid inbromsning.

Att vara uppmärksam på rattskakning vid bromsning och vidta åtgärder i tid kan bidra till att upprätthålla en optimal körupplevelse och säkerhet på vägarna.

Bromsskivor och bromsbelägg

När det uppstår rattskakningar vid bromsning kan ett vanligt problem vara relaterat till bromsskivor och bromsbelägg. För att förstå varför detta kan uppstå är det viktigt att förstå hur dessa komponenter fungerar och vilka vanliga problem som kan uppstå.

Hur bromsskivor och bromsbelägg fungerar

Bromsskivor och bromsbelägg spelar en avgörande roll i bromssystemet på en bil. När du trycker på bromspedalen pressas bromsbeläggen mot bromsskivorna. Denna friktion skapar det nödvändiga motståndet för att sakta ner eller stoppa bilen.

Bromsbeläggen är tillverkade av ett friktionsmaterial som är utformat för att tåla höga temperaturer och slitage. Bromsskivorna är vanligtvis gjorda av stål eller gjutjärn och fungerar som en roterande yta där bromsbeläggen kan gripa tag.

Vanliga problem med bromsskivor och bromsbelägg

Det finns flera vanliga problem som kan uppstå med bromsskivor och bromsbelägg, vilket kan leda till rattskakningar vid bromsning. Här är några av de vanligaste:

 1. Slitage: Bromsbeläggen och bromsskivorna utsätts för kontinuerligt slitage och kan bli utnötta över tiden. När beläggen eller skivorna är slitna kan det uppstå ojämn friktion, vilket kan leda till rattskakningar.

 2. Ojämn beläggsslitage: Om bromsbeläggen inte slits jämnt kan det resultera i ojämn friktion mot bromsskivorna. Detta kan orsaka ojämn bromskraft och rattskakningar.

 3. Värme- och temperaturpåverkan: Vid kraftig inbromsning eller om bromsarna används intensivt kan bromsskivorna och bromsbeläggen överhettas. Detta kan leda till deformering av skivorna och ojämn slitage på beläggen, vilket i sin tur kan orsaka rattskakningar vid bromsning.

 4. Rost: Om bromsskivorna inte används regelbundet kan de rosta. Rost på ytan kan skapa ojämn friktion och därmed rattskakningar vid bromsning.

För att åtgärda rattskakningar som beror på problem med bromsskivor och bromsbelägg är det viktigt att inspektera och underhålla dessa komponenter regelbundet. Vid behov bör slitna belägg och skivor bytas ut för att säkerställa en korrekt bromsfunktion. För mer information om vibrationer vid inbromsning kan du läsa vår artikel om vibrationer vid inbromsning.

Att ha en grundläggande förståelse för hur bromssystemet fungerar och vilka problem som kan uppstå med bromsskivor och bromsbelägg kan hjälpa dig att identifiera och lösa rattskakningar vid bromsning. Om du är osäker på hur du ska hantera problemet rekommenderar vi att du söker professionell hjälp från en kvalificerad mekaniker.

Obalanserade hjul

När man upplever att ratten skakar vid bromsning kan obalanserade hjul vara en möjlig orsak. Obalanserade hjul kan ge upphov till vibrationer och rattskakning som förstärks när bromsarna appliceras. Detta kan vara en frustrerande upplevelse för bilägare och kan också påverka körsäkerheten.

Hur obalanserade hjul kan påverka rattskakning

Obalanserade hjul uppstår när vikten på hjulen inte är jämnt fördelad. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive slitage på däcken, hjulviktens förlust eller felaktig montering av däcken. När hjulen roterar i högre hastighet kan obalansen ge upphov till vibrationer som överförs genom hjulupphängningen och upp till ratten.

Vid bromsning ökar belastningen på hjulen och därmed intensifieras vibrationerna och rattskakningen. Det är viktigt att notera att obalanserade hjul inte bara kan orsaka rattskakning vid bromsning, utan även vid andra tillfällen, till exempel vid körning i höga hastigheter.

Hur man kan åtgärda obalanserade hjul

För att åtgärda problemet med obalanserade hjul är det rekommenderat att besöka en professionell verkstad eller däckfirma för att utföra en hjulbalansering. Vid hjulbalansering kommer teknikern att placera bilens hjul på en maskin som mäter obalansen och sedan justera vikten på hjulen för att uppnå en jämn fördelning.

Genom att balansera hjulen kan man eliminera obalansen och därmed minska eller helt eliminera rattskakningen vid bromsning. Det är viktigt att åtgärda obalanserade hjul så snart som möjligt för att undvika onödig belastning på hjulupphängningen och andra delar av bilen.

Om du upplever rattskakning vid bromsning eller misstänker obalanserade hjul, rekommenderar vi att du besöker en professionell verkstad eller däckfirma för en noggrann undersökning och hjulbalansering. Genom att åtgärda obalanserade hjul kan du förbättra körupplevelsen och säkerheten för både dig och din bil.

Felsynkroniserade bromsar

Vad är felsynkroniserade bromsar?

Felsynkroniserade bromsar är en vanlig orsak till rattskakning när man bromsar. Detta händer när bromsarna inte applicerar jämnt tryck på bromsskivorna eller trummorna. Som ett resultat kan bilens ratt börja skaka eller vibrera när man trycker på bromspedalen.

Det finns flera faktorer som kan orsaka felsynkroniserade bromsar. En vanlig orsak är att bromsbeläggen eller bromsskivorna är slitna eller ojämna. Detta kan leda till att bromsarna inte applicerar jämnt tryck på bromsskivorna, vilket i sin tur skapar rattskakning vid bromsning.

Det är viktigt att åtgärda felsynkroniserade bromsar så snart som möjligt. Om problemet inte åtgärdas kan det leda till ökad slitage på bromsarna och potentiellt farliga körförhållanden. Om du upplever rattskakning vid bromsning är det rekommenderat att du besöker en kvalificerad mekaniker som kan undersöka och korrigera problemet.

Hur man kan korrigera felsynkroniserade bromsar

För att korrigera felsynkroniserade bromsar kan följande åtgärder vara nödvändiga:

 1. Inspektion och rengöring: En mekaniker kommer att inspektera bromssystemet för att identifiera eventuella problem. Om bromsbeläggen eller bromsskivorna är slitna eller ojämna kan de behöva rengöras eller bytas ut.

 2. Justering av bromssystemet: Mekanikern kan också behöva justera bromssystemet för att säkerställa att bromsarna applicerar jämnt tryck på bromsskivorna eller trummorna. Detta kan innebära att man justerar bromsklossarna eller bromsoket för att återställa korrekt funktion.

 3. Byte av slitna delar: Om bromsbeläggen eller bromsskivorna är allvarligt slitna eller skadade kan de behöva bytas ut helt för att återställa optimal bromsfunktion. Mekanikern kommer att bedöma omfattningen av slitage och rekommendera lämpliga åtgärder.

Genom att åtgärda felsynkroniserade bromsar kan du eliminera rattskakning vid bromsning och förbättra din körupplevelse. Det är viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla ditt bromssystem för att förebygga eventuella problem. För mer information om vibrationer vid inbromsning och andra relaterade ämnen kan du besöka vår artikel om vibrationer vid inbromsning.

Styrleder och hjullager

När det kommer till rattskakning vid bromsning kan problem med styrleder och hjullager vara en möjlig orsak. Dessa komponenter i bilens hjulupphängning spelar en viktig roll för att upprätthålla en stabil och smidig styrning av fordonet. Om styrleder och hjullager är defekta eller slitage, kan det leda till rattskakning vid bromsning.

Hur styrleder och hjullager kan påverka rattskakning

Styrleder är anslutningspunkterna mellan styrarmen och hjulnavet och hjälper till att styra hjulen när du svänger. Om styrlederna är slitna eller har spel, kan det orsaka ojämn rörelse i hjulupphängningen, vilket kan skapa rattskakning när du bromsar. Det är viktigt att regelbundet inspektera styrlederna och se till att de är i gott skick för att undvika sådana problem. För mer information om vibrationer vid inbromsning, besök vår artikel om vibrationer vid inbromsning.

Hjullager är rullager som möjliggör rotationen av hjulen. Om hjullagren är slitna eller skadade kan de skapa ojämn rotation av hjulen, vilket kan resultera i rattskakning vid bromsning. Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på defekta hjullager, som ovanligt buller eller vibrationer från hjulen. För mer information om hur hjullager kan påverka rattskakning, besök vår artikel om kan hjullager skapa vibrationer?.

Att undersöka och åtgärda problem med styrleder och hjullager

Om du misstänker att styrleder eller hjullager kan vara orsaken till rattskakning vid bromsning är det bäst att låta en kvalificerad mekaniker undersöka och bedöma situationen. Mekanikern kan utföra en noggrann inspektion för att fastställa om det finns några problem med styrleder och hjullager.

Om det konstateras att styrlederna eller hjullagren är defekta eller slitage, kommer mekanikern att rekommendera lämpliga åtgärder för att åtgärda problemet. Detta kan innefatta reparation eller utbyte av de defekta komponenterna. Det är viktigt att åtgärda problem med styrleder och hjullager i tid för att undvika eventuella säkerhetsrisker och för att säkerställa en optimal körupplevelse.

Att ha en grundläggande förståelse för hur styrleder och hjullager kan påverka rattskakning vid bromsning kan hjälpa dig att vara medveten om möjliga orsaker och vidta lämpliga åtgärder. Kom ihåg att regelbundet underhålla och inspektera dina bils komponenter för att upprätthålla en säker och smidig körning. För mer information om varför bilen kan börja vibrera, besök vår artikel om varför börjar bilen vibrera? och för att få svar på vanliga frågor om rattskakning vid bromsning, besök vår artikel om vad kan det vara för fel om ratten vibrerar när du bromsar?.

You May Have Missed